Użytkownik może utworzyć konto gogo Warszawa samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej

W pewnych okolicznościach Google zbiera też informacje o Tobie ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Google i naszym biurem ochrony danych. Dowiedz się więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie oraz jak Google wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów. Użytkownik może utworzyć konto gogo Warszawa samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować. Pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Dowiedz się więcej o tym, jak Google używa plików cookie. Za to, co dzieje się na koncie Google lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Jeśli usługi Google są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Google może jednak starać się o wydanie nakazu sądowego (lub pilnego orzeczenia sądu równoważnego typu) w dowolnej jurysdykcji. Wielu usług Google możesz używać bez logowania się, a nawet bez konieczności tworzenia konta. Google może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać osobom spoza Google tylko za Twoją zgodą. Są jeszcze inne sposoby kontrolowania informacji gromadzonych przez Google, z których możesz skorzystać niezależnie od tego, czy logujesz się na konto Google czy pracujesz bez logowania się. Jeśli na przykład Twoje imię i nazwisko pojawi się w lokalnej gazecie, wyszukiwarka Google może zindeksować dany artykuł i wyświetlać go osobom, które będą Cię wyszukiwać. Możesz też poprosić o usunięcie treści z konkretnych usług Google na podstawie obowiązujących przepisów. Trendy Google próbkują wyszukiwania w Google, by oszacować ich popularność w określonym przedziale czasu, i udostępniają publicznie wyniki zbiorcze. Jeśli na przykład wyszukasz „rowery górskie”, na stronie zawierającej reklamy wyświetlane przez Google możesz zobaczyć reklamę sprzętu sportowego. Dowiedz się więcej o reklamach Google i o tym, dlaczego możesz widzieć konkretne reklamy. Usługi te mogą przekazywać do Google informacje na temat Twojej aktywności. Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej.